Deir an Pápa go n-éilíonn "éigeandála aeráide" gníomh a dhéanamh

Dhearbhaigh an Pápa Benedict "éigeandáil aeráide dhomhanda," a thugann rabhadh faoi na contúirtí a bhaineann le téamh domhanda agus go mbeadh an neamhábaltacht chun gníomhú go práinneach chun gáis cheaptha teasa a laghdú ina "ghníomh míchruinn ar na bochtáin agus na glúine atá le teacht."

D'fhormhuinigh sé freisin an teorainn 1.5C ar na méaduithe teochta atá á lorg ag roinnt tíortha anois, ag tagairt don rabhadh ón bPainéal Idir-Rialtasach maidir le héifeachtaí “tubaisteacha” má thrasnaímid an tairseach sin. Dúirt sé go mbeadh gá le "trasdul fuinnimh radacach" chun fanacht laistigh den teorainn sin agus d'áitigh sé ar dhaoine óga agus ar chuideachtaí ról ceannaireachta a ghlacadh.

“Gheobhaidh na glúine atá le teacht domhan atá millte go mór. Níor chóir go mbeadh ar ár bpáistí agus ar ár chlann clainne costas neamhfhreagrachta ár giniúna a íoc, "a dúirt sé ina idirghabháil is láidre agus is dírí ar an ngéarchéim aeráide. "Go deimhin, toisc go bhfuil sé ag éirí níos soiléire, tá na daoine óga ag iarraidh athrú."

Tháinig achomharc an phápa nuair a bhuail sé le ceannairí roinnt de na cuideachtaí ola ilnáisiúnta is mó ar domhan sa Vatacáin ar an Aoine chun práinn agus scála an dúshláin agus a ról lárnach maidir le dul i ngleic leis an ngéarchéim astaíochtaí a thaispeáint. Lean sé cruinniú comhchosúil anuraidh, ach an uair seo bhí seasamh an phápa níos déine, thug sé rabhadh go raibh an t-am ag teacht chun cinn agus d’iarr sé orthu éisteacht leis "an cries atá ag éirí níos éadroime ar an Domhan agus a dhaoine bochta."

D'fhreagair Príomhfheidhmeannaigh BP, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhilips, Chevron agus roinnt mórinfheisteoirí, lena n-áirítear BlackRock agus Hermes, trí spreagadh a thabhairt do rialtais praghsáil carbóin a chur i bhfeidhm chun nuálaíocht ísealcharbóin a spreagadh agus glaoigh ar thrédhearcacht airgeadais níos mó. chun cabhrú le hinfheisteoirí.

Mar sin féin, ní dhearna siad aon ghealltanas chun a n-astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú agus níor leag siad síos aon chlár ama le haghaidh gnímh.

In dhá ráiteas, a tháinig ag deireadh chruinnithe dhá lá na Vatacáine faoi stiúir an phápa agus a raibh fir ó chléir uachtarach na Vatacáine i gceannas orthu, d'éiligh na sínitheoirí "teaglaim de bheartais agus de mheicníochtaí praghsála carbóin ... a dearadh ar bhealach a agus ag an am céanna ag tairiscint nuálaíochta agus infheistíochta i réitigh ísealcharbóin agus ag an am céanna ag cuidiú leo siúd nach bhfuil chomh cumasach é a íoc. "

Níl gealltanais na gcuideachtaí ola imithe go leor, dúirt Mel Evans, gníomhaí aeráide le haghaidh Greenpeace UK. “Bhí a fhios ag na cuideachtaí móra ola go léir faoi bhaol an athraithe aeráide blianta fada sular chuala an chuid is mó againn faoi. Bhí a fhios acu cá raibh muid ag dul, bhí a fhios acu gurbh iad na táirgí a bhí ina gcúis leo, ach choinnigh siad ciúin iad agus rinne siad stocaireacht mar is gnách, "a dúirt Evans.

"Agus tá siad fós ag stocaireacht le haghaidh gnó mar is gnách. Nuair a bhaineann sé leis an bpláinéad a shábháil, déanfaidh siad an méid a gcaithfidh siad a dhéanamh, ní níos mó, agus sin an fáth nach mór dúinn stop a chur leo toibreacha ola nua a dhruileáil agus muid ag labhairt. Is bealach chun tubaiste áirithe é a bheith ag súil lena gceannaireacht. "

Tá na hastuithe ag ardú ag a leibhéal is tapúla i mbeagnach deich mbliana, dúirt an tseachtain seo, ag fágáil tréimhse níos giorra chun leibhéil dainséaracha téamh domhanda a sheachaint. Tógann an domhan níos dlúithe gach bliain astaíochtaí arda, toisc go méadaíonn sé an stoc dé-ocsaíde carbóin san atmaisféar, rud a fhéadann céad bliain a laghdú. An mhí seo caite, léirigh an tiúchan dé-ocsaíde carbóin san atmaisféar an dara méadú bliantúil is airde ó thosaigh taifid leanúnacha níos mó ná 60 bliain ó shin.

Ar an Aoine, d'eisigh BP urghaire i gcoinne árthach Artach Sunpea Greenpeace chun iarracht a dhéanamh é a stopadh ó dhul isteach i ngníomhaithe ag ardán na cuideachta ola i gContae Chrombaigh, Albain. Tá Greenpeace ag iarraidh aird a tharraingt ar na contúirtí a bhaineann leis an druileáil ola nua, rud a deir go gcuirfidh sé go mór leis an ngéarchéim aeráide.

In óráidí níos luaithe, cháin an pápa "an cuardach leanúnach do chúlchistí nua breoslaí iontaise" agus dúirt sé gur chóir go bhfanfadh breoslaí iontaise faoi thalamh. "

Dúirt Bob Dudley, príomhfheidhmeannach BP, tar éis chruinniú na Vatacáine: "Ní mór don domhan céimeanna práinneacha a ghlacadh chun sinn a chur ar bhealach níos inbhuanaithe agus tá sé ríthábhachtach go nglacann gach duine a bpáirt - cuideachtaí agus infheisteoirí, rialtais agus daoine aonair.

Éilíonn sé seo go dtagaimid go léir le chéile, go dtuigimid tuiscint, agus go n-oibreoimid le chéile chun teacht ar réitigh. Tá comhráite cuiditheacha mar an cruinniú seo riachtanach chun na príomhghníomhaithe a chur ar chomhréim sna céimeanna is gá chun an t-aistriú fuinnimh a luathú, agus chun cinn maidir le rathúnas daonna a chumasú. Táim buíoch de A Holiness as leanúint ar aghaidh ag tacú leis an rannpháirtíocht chriticiúil seo. "

Thug príomh-eacnamaí BP rabhadh an tseachtain seo nár cheart don domhan "brath ar fhlaithiúlacht na hearnála príobháidí" chun infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí glana amhail gabháil agus stóráil carbóin agus d'iarr sé ar an rialtas airgead na gcáiníocóirí a úsáid chun na hacmhainní sin a mhaoiniú . ina ionad sin.

Dúbláil brabúis BP anuraidh, ag bualadh le cúig bliana de réir mar a mhéadaigh táirgeadh ola agus gáis.

Dúirt Mark Campanale, bunaitheoir agus príomhoifigeach feidhmiúcháin Carbon Tracker: "Ní mór dúinn prótacail ghnó a thabhairt suas mar ghnáth-spriocanna margaidh agus gearrthéarmacha margaidh nó aghaidh a thabhairt ar dhreach comhshaoil ​​agus airgeadais na gcionmhaireachtaí tubaisteacha.

Tá ról ríthábhachtach le himirt ag cuideachtaí ola agus gáis maidir le haistriú go geilleagar ísealcharbóin, ach inniu caithfidh siad na cinntí deacra seo a dhéanamh i ndiaidh brú infheisteora agus poiblí ar leith chomh maith le fianaise eolaíoch aonchiallach. "

Thug an IPCC rabhadh anuraidh go bhfuil thart ar deich mbliana ag an domhan chun gáis cheaptha teasa a rialú, nó go mbeadh ardú dóchúil i dteochtaí os cionn leibhéil 1,5 os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a thugann rabhadh dóibh a thabharfadh éifeachtaí tubaisteacha ar nós triomaigh, tuilte, tonnta teasa agus damáiste don talmhaíocht.

Caomhnóir

San alt seo

Bí ar an Comhrá

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.