Is ionann cuideachtaí 20 agus aon trian de na hastuithe carbóin uile

Is féidir le cuideachtaí breosla iontaise 20 a bhfuil baint dhíreach acu le cúlchistí ola, gáis agus guail an domhain a nascadh go díreach le breis agus aon trian de na hastuithe gáis cheaptha teasa go léir sa ré nua-aimseartha.

Nochtann sonraí nua ó thaighdeoirí a bhfuil cáil dhomhanda orthu an chaoi a bhfuil an comhoibriú seo idir corparáidí stáit agus ilnáisiúnta ag tiomáint na héigeandála aeráide a chuireann todhchaí na daonnachta i mbaol agus a mhionsonraíonn conas a lean siad ar aghaidh ag leathnú a gcuid oibríochtaí in ainneoin a bheith feasach ar thionchar tubaisteach an tionscail ar an gcomhshaol. . pláinéad

Déanann anailís a rinne Richard Heede ó Institiúid Freagrachta Aeráide na SA, an t-údarás is mó ar domhan maidir le ról ola mhóir i gcás éigeandála aeráide, measúnú ar an méid a bhain cuideachtaí domhanda as an ithir agus as na hastaíochtaí ina dhiaidh sin a dtáirgtear na breoslaí iontaise seo. freagrach. ó 1965 - an pointe a deir saineolaithe go raibh tionchar ag breoslaí tionscail agus polaiteoirí ar bhreoslaí iontaise.

Chuir na cuideachtaí 20 is fearr ar an liosta 35% de gach dé-ocsaíd charbóin agus meatán a bhaineann le fuinneamh ar fáil ar fud an domhain, arbh ionann é agus 480 billiún tonna de choibhéis dé-ocsaíde carbóin (GtCO2e) ó 1965.

Baineann cuideachtaí aitheanta le cuideachtaí infheisteoirí - ainmneacha tí mar Chevron, Exxon, BP agus Shell - le cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit mar an Araib Aramco agus Gazprom.

Bhí Chevron ar bharr liosta ocht gcuideachta infheisteoirí, agus Exxon, BP agus Shell ina dhiaidh sin. Le chéile, tá na ceithre chuideachta dhomhanda seo taobh thiar de níos mó ná 10% d'astuithe carbóin an domhain ó 1965.

Baineann dhá cheann déag de na mórchuideachtaí 20 leis an stát agus le chéile is iad 20% d'astuithe iomlána thar an tréimhse chéanna a n-eastóscadh. Is é an príomh-thruailliú stáit an Araib Aramco, a tháirg 4,38% den iomlán domhanda as a stuaim féin.

Dúirt Michael Mann, ceann de na heolaithe aeráide is mó ar domhan, gur léirigh na torthaí ról na gcuideachtaí breosla iontaise agus d'áitigh sé ar pholaiteoirí ag cainteanna aeráide atá ag teacht aníos sa tSile i mí na Nollag gníomh práinneach a ghlacadh chun a gcuid gníomhaíochtaí a rialú.

Billiúin tonna de dhé-ocsaíd charbóin. Taispeánann an chairt thíos astaíochtaí ó mhórchuideachtaí 20, luaigh (dubh) agus príobháideach (buí):

Foinse: Guardian / Richard Heede, An Institiúid um Fhreagracht Aeráide. Nóta: Ní áirítear sa tábla ach astaíochtaí don tréimhse 1965 go 2017.

“Is é tragóid mhór na géarchéime aeráide ná go gcaithfidh seacht mbilliún billiún duine an praghas a íoc - i bhfoirm pláinéad díghrádaithe - ionas gur féidir le cúpla dosaen leas truaillithe brabús a dhéanamh i gcónaí. Is mór an locht morálta é inár gcóras polaitíochta gur cheadaigh muid é sin a dhéanamh. ”

Úsáideann an liosta domhanda truaillitheoirí táirgeacht bhliantúil ola, gáis nádúrtha agus guail tuairiscithe na cuideachta, agus ansin ríomhann sé an méid carbóin agus meatáin sna breoslaí a tháirgtear a astaítear chuig an atmaisféar ar fud an tslabhra soláthair, ó eastóscadh go húsáid deiridh.

Chinn sé gur as úsáid a chuid táirgí, amhail gásailín, scairdbhreosla, gás nádúrtha agus gual teirmeach a tháinig 90 de na hastuithe a cuireadh i leith an phríomh-20 aeráide. Tháinig deichiú cuid as an mbaint, an scagadh agus an seachadadh breoslaí críochnaithe.

Chuathas i dteagmháil leis na cuideachtaí 20 a luadh sa liosta truaillitheoirí. D'fhreagair seachtar acu. D'áitigh cuid acu nach raibh siad freagrach go díreach as an úsáid a bhain tomhaltóirí as an ola, as an ngás nó as an ngual. D'éiligh go leor daoine a chonspóid go raibh tionchar ag breoslaí iontaise ar an gcomhshaol ag deireadh an 1950 nó gur oibrigh an tionscal le chéile chun moill a chur ar ghníomhaíocht.

Dúirt an chuid is mó go follasach gur ghlac siad leis an eolaíocht aeráide agus dúirt cuid acu gur thacaigh siad leis na spriocanna a leagadh síos i gcomhaontú Pháras chun astaíochtaí a laghdú agus an teocht domhanda a choinneáil go 1,5 ° C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch.

D'aibhsigh siad go léir a n-iarrachtaí infheistíocht a dhéanamh i bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite nó ísealcharbóin agus dúirt siad go raibh ról tábhachtach le himirt ag cuideachtaí breosla iontaise chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide.

Dúirt PetroChina gur cuideachta í ar leithligh óna réamhtheachtaí, an tSín National Petroleum, agus dá bhrí sin ní raibh aon tionchar ná freagracht uirthi as a cuid astaíochtaí stairiúla. Is féidir freagraí cuideachta a léamh go hiomlán anseo.

Cuireann 20 barr 35% de gach dé-ocsaíd charbóin agus meatán ó 1965. Taispeánann Cairt na hastaíochtaí domhanda (buí) agus cuideachtaí liostaithe 20 sna billiúin tonna de dhé-ocsaíd charbóin:

Foinse: Guardian / Richard Heede, An Institiúid um Fhreagracht Aeráide

Tógann an staidéar is déanaí ar obair a rinne Heede agus a fhoireann roimhe seo, a rinne anailís ar ról stairiúil na gcuideachtaí breoslaí iontaise chun an ghéarchéim aeráide a mhéadú.

Bhí tionchar ollmhór ag astaíochtaí guail, ola agus gáis a tháirgeann cuideachtaí breosla iontaise. De réir taighde a foilsíodh in 2017 ag Peter Frumhoff in Aontas na nEolaithe Gaolmhara sna Stáit Aontaithe agus comhghleacaithe, b'ionann astaíochtaí CO2 agus meatáin ó na táirgeoirí carbóin tionsclaíocha is mó agus 90 agus beagnach leath den ardú teochta domhanda agus gar do thrian. Méadú ar leibhéal na farraige idir 1880 agus 2010. Dúirt eolaithe gur chuir an obair seo "breithniú ar fhreagrachtaí stairiúla [corparáideacha] as athrú aeráide."

Dúirt Heede: “Tá na cuideachtaí seo agus a dtáirgí freagrach go mór as an éigeandáil aeráide, tá moill déanta acu ar ghníomhú náisiúnta agus domhanda ar feadh na mblianta agus ní féidir leo a bheith i bhfolach taobh thiar den scáthlán a bhfuil tomhaltóirí freagrach as.

“Deimhníonn feidhmeannaigh ola, gáis agus guail dul chun cinn agus tairgeann siad béasaíocht nuair ba chóir don chaipiteal ollmhór, don eolas teicniúil agus don oibleagáid mhorálta acu an t-aistriú chuig todhchaí ísealcharbóin a chosc, seachas iad a chosc."

Dúirt Heede gur roghnaíodh 1965 mar thúsphointe na sonraí nua seo, toisc gur léirigh taighde le déanaí gurbh eol do lucht tionscail agus do lucht déanta beartas, go háirithe sna Stáit Aontaithe, an tionchar a bhí ag breoslaí iontaise ar an gcomhshaol.

I mí na Samhna de 1965, d’eisigh an tUachtarán Lyndon Johnson tuarascáil ag an bPainéal um Thruailliú Comhshaoil ​​de chuid Choiste Comhairleach Eolaíochta an Uachtaráin, a shainmhínigh an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag táirgeadh leanúnach breosla iontaise ar théamh domhanda.

Sa bhliain chéanna, dúirt uachtarán na hInstitiúide Peitriliam i Meiriceá ag a chruinniú bliantúil: “Ceann de na réamh-mheastacháin is tábhachtaí i dtuarascáil [an Uachtaráin] ná go bhfuil dé-ocsaíd charbóin á cur le hatmaisféar an domhain trí ghual, ola agus ola a dhó. nádúrtha. gás ag an ráta seo faoin mbliain 2000, déanfar an t-iarmhéid teirmeach a mhodhnú ionas go mbeidh sé ina chúis le hathruithe marcáilte ar an aeráid thar iarrachtaí áitiúla nó náisiúnta. ”

Tá an príomh-thruaillitheoir stáit, an Araib Aramco, freagrach as 4,38% de gach dé-ocsaíd charbóin agus meatán ó 1965. Taispeánann an graf astaíochtaí in aghaidh na cuideachta sna billiúin tonna carbóin:

Foinse: Guardian / Richard Heede, An Institiúid um Fhreagracht Aeráide

Dúirt Heede: "Bhí cuideachtaí móra agus cumainn tionscail ar an eolas faoi bhagairt an athraithe aeráide nó thug siad neamhaird air d'aon ghnó mar gheall ar úsáid leanúnach a gcuid táirgí ó dheireadh na bliana 50."

Tá sé mar aidhm ag an taighde na cuideachtaí is mó atá freagrach as astaíochtaí carbóin a chur san áireamh agus díospóireacht phoiblí agus pholaitiúil a bhogadh ar shiúl ó dhíriú ar fhreagracht aonair amháin.

Leanann sé rabhadh na Náisiún Aontaithe i 2018 nach bhfuil sa domhan ach 12 bliain d'aois chun na hiarmhairtí is measa a sheachaint de thoradh an téimh dhomhanda neamhrialaithe agus chun laghdú teochta go 1,5 ° C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a shrianadh.

Léiríonn an staidéar gur cuideachtaí infheisteoirí faoi úinéireacht teaghlaigh ar fud an domhain cuid mhaith de na ciontóirí is measa agus go gcaitheann siad na billiúin punt ar stocaireacht a dhéanamh ar rialtais agus iad féin a chur i láthair atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil ​​de.

Fuair ​​staidéar níos túisce i mbliana amach go gcaitheann na cúig chuideachta ola agus gháis liostaithe is mó beagnach $ 200 in aghaidh na bliana ag brústocaireacht, ag rialú nó ag cur bac ar bheartais chun dul i ngleic le hathrú aeráide.

Dúirt Heede go bhfuil freagracht mhorálta, airgeadais agus dhlíthiúil ag cuideachtaí as an ngéarchéim aeráide agus as ualach comhréireach chun an fhadhb a réiteach. "

Dúirt sé: “Cé go bhfuil tomhaltóirí domhanda, ó dhaoine aonair go gnólachtaí, mar astaírí móra dé-ocsaíd charbóin, díríonn an Institiúid Freagrachta Aeráide a cuid oibre ar chuideachtaí breoslaí iontaise a bhfuil, dar linn, a lámh chomhchoiteann sa luasaire a chinneann astuithe carbóin agus an t-athrú go breoslaí neamhcharbóin. ”

Foinse: Caomhnóir

Leave a Reply

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte le *

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.