Fulaingeoidh an Bhrasaíl an ghéarchéim eacnamaíoch is measa ina stair, deir saineolaithe

Taispeánann an aeráid “atá ag dul anois” maidir le geilleagar na Brasaíle a chonaic sé ag tús na bliana, go háirithe ar thaobh an mhargaidh, rithim ardú cuar an bháis ag an covid-19. Más rud é roimh an bpaindéim go raibh daoine ann cheana a d’fhéach ar an táirge chun geilleagar na tíre a aisghabháil, a chuaigh 2019% chun cinn in 1,1, níl aon amhras ach go rachaidh an Bhrasaíl go deireadh 2020 agus b’fhéidir i 2021 freisin.

Ní géarchéim eile a bheidh anseo, áfach. Maidir le heacnamaithe a cuireadh faoi agallamh, b’fhéidir gurb í an tír is measa a raibh cónaí uirthi riamh. Tá sé seo toisc go méadaíonn sé ag am nuair is féidir leat fás a aisghabháil, is é sin, le geilleagar fós ag ráta malairte eachtraí agus bealach le héagobhsaíocht pholaitiúil. Ina theannta sin, ní bheifear in ann brath ar an earnáil sheachtrach, a dtéann an paindéim i gcion go mór uirthi.

Déanann suim an droch-ionchas eacnamaíoch agus éagobhsaíocht pholaitiúil na cuideachta Gavekal Research comparáid idir an Bhrasaíl agus foirgneamh trí thine ina thuarascáil infheisteora an tseachtain seo caite. "Ceart anois, is fearr an Bhrasaíl a fhágáil do speisialtóirí, do dhaoine craiceáilte, do lucht deise fadtéarmacha agus do roghanna eile," a deir an téacs atá sínithe ag an eacnamaí Armando Castelar.

Measann an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) titim de Olltáirgeacht Intíre (OTI) de 5,3%, agus réamhaisnéis rialtais níos déanaí ná 4,7%. Léiríonn aon cheann de na huimhreacha seo an tarraingt siar is measa ó 1901, nuair a thosaigh an suirbhé is iontaofa ar an táscaire. Go dtí seo, ba é an laghdú is mó ná 4,35% i 1990.

“Bunaithe ar ár dtáscairí muiníne, meon agus rothaíochta, is géarchéim aitíopúil í seo i ndáiríre agus níos déine ná aon rud eile atá feicthe againn,” a deir Viviane Seda, eacnamaí Ibre-FGV.

I réamh-mheastachán le Genial Investimentos, tá líon an-íogair ag OTI maidir leis an líon laethanta a stop an geilleagar. Sa chás is dóchasach, le 50 lá de aonrú sóisialta, nó 3,3% dáiríre. Gan a bheith dóchasach a thuilleadh, 70 lá, téann figiúr go 8,6%.

Ach ní OTI amháin atá ag súil le taifead. Féadfaidh ráta dífhostaíochta 18,7% a bhaint amach sa tír - i gcomparáid leis an 12,2% atá ann faoi láthair - faoi dheireadh na bliana seo, de réir mheastachán Fhondúireacht Getulio Vargas (FGV). Bheadh ​​sé ar an gceann is mó ó na 1980idí, nuair a chuir sí tús le taighde, bhí sí ina comhordaitheoir ar fheasachán maicreacnamaíoch Institiúid Eacnamaíochta na Brasaíle ag FGV (Ibre-FGV), Silvia Mattos.

Tá sé seo toisc, san am atá caite, go ndearna an t-eacnamaí, cé go raibh sraith géarchéimeanna ann sa Bhrasaíl, go méadaíonn boilsciú an oiread agus go gcoinníonn díolacháin nach mbíonn chomh daor sin na cúraimí. Tá an cás difriúil inniu.

Dífhostaíocht 20%

Is ionann an beagnach 19% seo agus 19,6 milliún Brasaíleach gan obair áit éigin faoi dheireadh na bliana seo - gan iad siúd nár iontráil staitisticí riamh a chomhaireamh toisc nach dtugann siad suas ach post a lorg.

Nuair nach bhféachann sé ach ar fholúntais a bhfuil conradh foirmiúil acu, meastachán ón rialtas cónaidhme, a d’eisigh an nuachtán O Globo Dé hAoine (15/05), cailleadh 3 mhilliún post. Bheadh ​​sé ar an scrios is mó ar fholúntais a taifeadadh riamh sa tír, níos airde ná an méid a chonaic sé sna trí bliana den ghéarchéim dheireanach, idir 2015 agus 2017.

"Tá acmhainn dhifriúil ann an uair seo, an earnáil seirbhíse, an ceann is mó atá buailte, agus ba é a chothaigh téarnamh an gheilleagair beagán," a mhíníonn Mattos. Míníonn Mattos. Tá tionchar mór ag an turraing san earnáil, a stoptar go beacht mar gheall ar bheartais coraintín chun an coronavirus nua a chomhrac, toisc go bhfuil seirbhísí freagrach as dhá thrian de OTI agus poist na tíre.

Tá FGV ag súil go dtarraingeofar siar 4,4% i seirbhísí agus 7,4% i dtionscal. Ba cheart go bhfásfadh tógáil shibhialta, deighleog den tionscal a bhí searbh le cúig bliana as a chéile agus nár fhás arís an bhliain seo caite, 11,4%. Tá sé seo drámatúil freisin do mhargadh an tsaothair, toisc go bhfuil an earnáil ar cheann de na saothair is déine i gcomhthéacs na Brasaíle. Is í an talmhaíocht an t-aon earnáil le méadú ionchasach de 2,9%.

Tugann Juliana Inhasz, comhordaitheoir na roinne eacnamaíochta ag Insper, foláireamh freisin go bhfuil peirspictíocht ann maidir le héagothroime atá ag dul in olcas: “Ní mór dáileadh ioncaim níos measa a bheith ann, toisc gurb é daonra na himealla is mó a mbíonn tionchar air, a leithdháiltear de ghnáth ar staidéir níos leochailí. Agus tá sé ag cailleadh a phoist níos éasca ag an nóiméad seo ”, a mhíníonn sé. "Agus tagann athróga eile le chéile, amhail an bhearna pá is measa idir inscne, toisc go bhfuil an nóiméad ag tosú ag cur roinnt éileamh faoi mhíbhuntáiste."

D'iarr 90 Milliún Cúnamh

Tá 1,5 milliún Brasaíleach tar éis árachas dífhostaíochta a thabhairt do 31 milliún Brasaíleach cheana féin. Idir Márta agus Aibreán, bhí méadú 7% ar orduithe i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh, de réir sonraí ón Aireacht Geilleagair. Bhí pá agus uaireanta laghdaithe acu siúd nár chaill a gcuid post. Tá níos mó ná 752 milliún oibrí faoin gcóras nua seo, agus faigheann siad XNUMX athshlánú in aghaidh na míosa ar an meán.

Léirigh an Suirbhé Náisiúnta Samplach Teaghlaigh (PNAD), ó IBGE, Dé hAoine seo caite, gur chláraigh an ráithe dar críoch i mí an Mhárta ráta dífhostaíochta 12,2%, i gcomparáid le 12,7% sa tréimhse chéanna de 2019. méadú. i gcomparáid leis an ráithe roimhe sin - 1,2 milliún níos dífhostaithe - ach is gá machnamh a dhéanamh ar éifeacht séasúrach ag deireadh na bhfolúntas sealadach i Natal.

Is comhartha páirteach é an PNAD sa chéad ráithe, áfach, ar an ngéarchéim coronavirus, ós rud é go mbíonn tionchar éifeachtach ag beartais coraintín sa dara leath de Mhárta. Táthar ag súil go mbeidh an tréimhse tar éis an tsuirbhé ina chreat níos oiriúnaí do thionchar na paindéime.

Léirigh méid na seirbhísí i mí an Mhárta, a d’eisigh IBGE, toradh de 6,9% i gcomparáid le Feabhra, arna choigeartú go séasúrach cheana féin. Is é an titim is measa sa tsraith stairiúil, a thosaíonn in 2011. I gcomparáid le Márta 2019, ghnóthaigh líon na seirbhísí 2,7%, ag cur isteach ar sheicheamh sé ráta dearfacha.

Tá a dtaifid le cur i láthair ag an earnáil thionsclaíoch freisin. I suirbhé a rinne FGV le 1006 cuideachta in earnáil an chlaochlaithe, dhearbhaigh 14,4% gur cuireadh stop le táirgeadh i mí Aibreáin, an ceann is mó sa tsraith stairiúil, a thosaíonn i 2001. Ba iad táirgeadh feithiclí, bróga agus éadaí na cinn ba mhó a d’fhulaing. Fiú amháin i ngéarchéimeanna 2008-2009 agus 2014-2016, níor sháraigh meán na gcuideachtaí pairilis 2%.

Ina theannta sin, fuair táirgeadh tionsclaíoch ón mBrasaíl 9,1% i mí an Mhárta, i gcomparáid le mí Feabhra, nó an toradh is measa do mhí an Mhárta de shraith taighde stairiúil IBGE, a thosaigh i 2002.

Faoi dheireadh, thit Innéacs Gníomhaíochta Eacnamaíochta an Bhainc Ceannais (IBC-Br) mar thosaíocht do OTI, 5,9% i mí an Mhárta i gcomparáid leis an mí roimhe sin.

Polaitíocht Chaotic

Pandemic a théann i bhfeidhm go heacnamaíoch nó ar fud an domhain: tá an CAI ag súil go dtarraingeofar siar 3% ar fud an domhain, an ceann is mó ó ghéarchéim 1929. Ach tá comhábhar na héagobhsaíochta polaitiúla sa Bhrasaíl, le malartú leanúnach airí, iarratais ar impeachment, troideanna idir an Feidhmeannas agus an Reachtas agus idir Uachtarán na Poblachta agus gobharnóirí.

Má tá tomhaltas ag fás go dtí seo, anois ní féidir leat brath air a thuilleadh. Agus chun infheistíochtaí a mheas, cibé acu inmheánach nó seachtrach, is intuarthacht bheacht í - tá éiginnteacht ar cheann de na rudaí a mheallann an infheistíocht is mó. Bhris Táscaire Éiginnteachta Eacnamaíochta FGV (IIE-Br) taifead stairiúil i mí an Mhárta, 30 pointe os cionn an taifead roimhe seo i Meán Fómhair 2015, tréimhse inar thug an tír cúlú agus go gairid ina dhiaidh sin chaill an Bhrasaíl a grád infheistíochta.

“Níor cheart go méadóidh an neamhchinnteacht pholaitiúil seo i lár gníomhaire coiteann, atá millteach agus nach bhfaigheann aon duine leas as an staid seo, ní foláir an rud nádúrtha a fhuarú fiú”, a deir Mattos.

Bíonn tionchar ag neamhchinnteacht pholaitiúil ar rátaí malairte freisin, de réir eacnamaithe. D’ardaigh dollar na SA i mbliana i gcoinne gach cineál airgeadraí, ach i gcomparáid le hairgeadraí eile i dtíortha atá ag teacht chun cinn, feiceann sé go raibh níos mó díluachála air, agus caillteanas 30% ann. Tá sé seo in ainneoin go bhfuil cúlchistí airgeadra eachtraigh á reáchtáil ag an mBanc Ceannais, a thit $ 386 billiún i mí Lúnasa faoi 339 billiún i mí Aibreáin.

Ar ndóigh, tá ráta úis san áireamh sa chuntas díluachála dollar fíor. Leis na ciorruithe bunúsacha cánach Selic, a bhfuil ísle stairiúla acu, is iarmhairt loighciúil é ar eitilt airgeadra eachtraigh. Ach má choinníonn rátaí úis ísle infheisteoirí coigríche go gearrthéarmach, ba cheart dóibh fás meántéarmach agus fadtéarmach a fhás, nó ní raibh sin ag tarlú roimh an bpaindéim.

Maidir leis an bpríomh-eacnamaí ag Genial Investimentos, José Márcio Camargo, beidh níos mó éifeacht ag neamhchinnteacht pholaitiúil ar an bpróiseas athchóirithe, agus níos lú ar an ghearrthéarma. "Sílim nach é an tionchar gearrthéarmach nó an tionchar is tábhachtaí ná aonrú, ach ní bhíonn tionchar na neamhchinnteachta beartais sa mheántéarma agus san fhadtéarma ar cé chomh tapa agus a fhilleann an geilleagar," atá ar fáil.

Foinse: DW // Creidmheasanna íomhá: Getty / C. de Souza

Leave a Reply

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte le *

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.