Thit astaíochtaí domhanda 17% le linn na paindéime coronavirus

Tá tonn na mbacainní agus na ngeilleagar dúnta de bharr na paindéime coronavirus tar éis meath láithreach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa domhanda, cé nach dócha go mairfidh sé, de réir grúpa eolaithe Dé Máirt.

De réir mar a tháinig méadú ar ionfhabhtuithe covid-19 i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin, tháinig laghdú tobann ar tháirgeadh gluaisteán, eitleán agus aerárthaí i dtíortha ar fud an domhain, rud a d’fhág go raibh meath iontais de níos mó ná billiún tonna d’astaíochtaí dé-ocsaíde. de charbón. Áirítear leis seo buaic-laghdú in astaíochtaí laethúla 17% go luath i mí Aibreáin, de réir an staidéir a foilsíodh san iris Nature Change Change. I gcás roinnt náisiún, bhí an meath i bhfad níos suntasaí.

D'áitigh eolaithe le fada go gcaithfidh an domhan truailliú carbóin a laghdú go suntasach - agus go tapa - chun na tionchair is measa a bhaineann le hathrú aeráide a mhaolú sna blianta amach romhainn, cé nár mhol aon duine gurb é paindéim dhomhanda mharfach an bealach chun é a bhaint amach.

Tionscadail staidéir Dé Máirt gur dóigh go dtitfidh astaíochtaí iomlána do 2020 idir 4 agus 7% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin - titim gan fasach i ngnáthuaireanta, ach i bhfad níos lú drámatúla ná an laghdú sna chéad mhíonna den bhliain nuair a screamed geilleagair. stad. Braithfidh an líon deiridh de 2020 ar cé chomh tapa nó cúramach a fhillfidh daoine ar fud an domhain ar an ngnáthshaol.

Thug an staid gan fasach a chruthaigh covid-19 léargas ar an scála ollmhór atá riachtanach chun astaíochtaí domhanda a laghdú, bliain i ndiaidh bliana, d’fhonn na spriocanna is uaillmhianaí a leag ceannairí domhanda amach a bhaint amach nuair a chruthaigh siad comhaontú aeráide Pháras in 2015. Sa titim San am atá caite, mheas tuarascáil de chuid na Náisiún Aontaithe go bhfuiltear ag súil go dtosóidh astaíochtaí domhanda gás ceaptha teasa ag titim 7,6% gach bliain, ag tosú in 2020, chun na tionchair is measa a bheidh ag athrú aeráide a sheachaint.

Aibhsíonn staidéar Dé Máirt cé chomh fada agus a fhanann an domhan ón mian fadtéarmach seo. Cé gur neamhghnách é an titim éigeantach in astaíochtaí gás ceaptha teasa le míonna beaga anuas, níor tháinig ach leibhéil truaillithe carbóin ar ais dóibh siúd a chonacthas go deireanach i 2006. Agus ní dócha go mairfidh athruithe le déanaí.

“Tugann an stair le tuiscint gur beag a bheidh i gceist leis seo,” a dúirt Rob Jackson, ollamh le Stanford agus duine d’údair an staidéir piarmheasúnaithe, a dhéanann iarracht tionchar an víris a mheas de réir náisiúin agus earnála eacnamaíochta. "Laghdaigh géarchéim [airgeadais] 2008 astaíochtaí domhanda 1,5% thar bhliain, agus mhéadaigh siad 5% in 2010. Bhí sé ionann is nár tharla sé riamh."

Taispeánann radharc ón aer trácht éadrom ar Sunset Boulevard i Los Angeles an 15 Aibreán, le linn uair an chloig Rush na hoíche de ghnáth. Thaispeáin sonraí cónaidhme ó mhí an Mhárta go raibh an rátáil is faide de cháilíocht an aeir ag Los Angeles “go maith” ó 1995. (PHOTO: Mario Tama / Getty Images)

Cé go mb’fhéidir go raibh an laghdú ar astaíochtaí le linn na paindéime gan fasach, bhí sé réasúnta beag maidir le téamh domhanda a chomhrac. Chiallaigh buaic titim 17% in astaíochtaí domhanda - a tharla go luath i mí Aibreáin - gur lean tíortha ag giniúint níos mó ná 80% de thruailliú carbóin.

Deir taighdeoirí go léiríonn an taithí go bhfuil athruithe struchtúracha forleathana sa chóras fuinnimh ríthábhachtach má tá an domhan chun astaíochtaí a laghdú ar bhealach inbhuanaithe agus brí.

"Is féidir linn a fheiceáil anois nach bhfuil athrú iompraíochta ina aonar ag dul chun é sin a dhéanamh," a dúirt Corinne Le Quéré, príomhúdar an staidéir agus stiúrthóir Ionad Tyndall na Breataine um Thaighde ar Athrú Aeráide.

Dúirt Le Quéré go bhfuil súil aige laghduithe níos mó a fháil sna hearnálacha tionsclaíocha agus fuinnimh le linn na paindéime. Ina áit sin, a dúirt sí, lean go leor foinsí dé-ocsaíd charbóin agus truailleáin eile go seasta, beagnach ar uathphíolóta, cé go bhfuil cuid mhaith den domhan stoptha.

Leanann na gairis ag feidhmiú, caithfear na foirgnimh oifige a chothabháil agus leanann roinnt monarchana ag dul in olcas.

"Tá go leor táimhe sa bhonneagar, sa timpeallacht thógtha," a dúirt sí. "Dealraíonn sé go bhfuil a lán rudaí in ann oibriú leo féin, ar feadh tréimhse ghearr ar a laghad."

Tá astaíochtaí tar éis titim roimhe seo - le linn chogaí domhanda agus chúlaithe eacnamaíocha, mar shampla, agus go géar le linn an Spealadh Mór. Ach ní chreideann saineolaithe go bhfuil an domhan nua-aimseartha tar éis titim chomh tobann agus chomh géar agus a bhí sé le míonna beaga anuas.

"I dtéarmaí iomlána, beidh sé ar an gceann is mó," a dúirt Glen Peters, duine d’údair an staidéir agus saineolaí ar Ionad Taighde Aeráide Idirnáisiúnta na hIorua. "I dtéarmaí coibhneasta, beidh ort dul siar tamall chun athruithe móra mar seo a fháil."

Aontaíonn go leor taighdeoirí go bhfuil astaíochtaí beagnach cinnte le gnóthú nuair a athosclóidh tíortha. Cheana féin, tá an t-éileamh ar fhuinneamh ag filleadh de réir mar a fhilleann daoine ar na bóithre agus tá go leor stát de chuid na Stát Aontaithe ag tosú ag gearradh siar ar iarratais ar fhanacht sa bhaile a chabhraigh le praghas an galún gáis a ardú go dtí níos lú ná $ 1 ar roinnt caidéal.

Ba cheart do rialtais tosú ag iarraidh a gcuid coigilteas a threisiú le caiteachas spreagtha sna míonna amach romhainn. Ach is féidir leis an gcaoi a gcinneann ceannairí an t-airgead sin a chaitheamh difríocht bhunúsach a dhéanamh.

"Tá an áit a gcuireann siad an spreagadh sin fíorthábhachtach," a dúirt Le Quéré. "Is 2020 atá ann, agus níl mórán ama ann aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide."

Gheall roinnt ceannairí domhanda brú a dhéanamh ar aistriú i dtreo geilleagair níos glaise tar éis na paindéime.

An tseachtain seo caite, dúirt Príomhaire na Breataine Boris Johnson go bhfuil iarracht a thíre chun a astaíochtaí a laghdú “gan athrú” ag covid-19 agus an suaitheadh ​​eacnamaíoch a chruthaigh sé. Chuir sé béim ar aerlínte le linn tráchtanna sa Pharlaimint an tseachtain seo caite, ag rá gur cheart don tionscal a astaíochtaí carbóin a theorannú fiú nuair a atosófar gnáth-eitiltí.

“De thaisme, laghdóidh an phláinéid i mbliana [a] astaíochtaí CO2 go suntasach. … Caithfimid na gnóthachain seo a chomhdhlúthú, ”a dúirt Johnson le lucht déanta dlí. “Níl mé ag iarraidh muid a fheiceáil ag dul ar ais go dtí ré den chineál céanna astaíochtaí agus a bhí againn roimhe seo. Caithfidh eitlíocht, cosúil le haon earnáil eile, a carbón a choinneáil níos ísle ”.

Eitlíonn balún aimsire Airparif, atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an aeir i réigiún Ile-de-France, gar do Thúr Eiffel i bPáras an 7 Bealtaine 2020. (Grianghraf: Joel Saget / AFP / Getty Images)

An mhí seo caite, thug Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel le fios freisin go dtacódh sí le hinfheistíochtaí glasa agus a tír ag iarraidh a geilleagar a athbhunú.

"Beidh sé níos tábhachtaí fós, má bhunaímid cláir spreagtha eacnamaíocha, gur cheart dúinn súil a choinneáil i gcónaí ar chosaint aeráide," a dúirt Merkel ag cruinniú de cheannairí a dhírigh ar athrú aeráide.

Rinne Le Quéré, Jackson, Peters agus 10 gcomhghleacaithe eile atá cleamhnaithe leis an Tionscadal Domhanda Carbóin an taighde nua.

De ghnáth, ríomhtar astaíochtaí domhanda gach bliain; dúshlán eolaíoch a bhí ann é a dhéanamh níos tapa, beagnach i bhfíor-am. D'úsáid staidéar Dé Máirt teaglaim de shonraí fuinnimh i roinnt earnálacha, chomh maith le sonraí maidir le maolú na mbacainní i 69 tír, arb ionann iad agus 97% d’astaíochtaí domhanda gás ceaptha teasa, chun na laghduithe a mheas.

Bhí éagsúlacht mhór sna torthaí in earnálacha éagsúla. Tá astaíochtaí aerárthaí laghdaithe chomh hard le 60% - ach is ionann aerlínte agus codán réasúnta beag d’astaíochtaí domhanda. Thit astaíochtaí ó iompar dromchla, ceann de na foinsí is mó, 36% ag buaic na mbóthar.

"Tá feithiclí paisinéirí tite beagán níos mó," a dúirt Jackson. “Tá feithiclí tráchtála agus trucailí fada tarraingthe laghdaithe i bhfad níos lú. Tá mé sa bhaile, ach tá feithicil seachadta Amazon fós ag tiomáint. “

Tháinig méadú thart ar 3% ar astaíochtaí atá nasctha le húsáid fuinnimh baile, rud nach ionadh le linn na tréimhse nuair a bhíonn daoine teoranta dá dtithe, ag úsáid níos mó fearais, soilsithe, téimh agus fuaraithe. Ach tá laghdú tagtha ar an éileamh tionsclaíoch ar leictreachas, rud a fhágann go bhfuil titeann glan leictreachais i gcoitinne.

Cé gur féidir le gnéithe áirithe den saol athrú tar éis na paindéime - níos mó daoine ag obair go cianda, níos lú daoine ag taisteal agus ag eitilt go minic - ní dócha go bhfágfaidh athruithe aonair marc fadtéarmach ar astaíochtaí, a dúirt Zeke Hausfather, eolaí agus stiúrthóir aeráide agus fuinneamh ón Breakthrough Institute.

"Mura n-athraíonn rud éigin ó thaobh struchtúir de, is féidir linn a bheith ag súil go bhfillfidh astaíochtaí ar ais san áit a raibh siad sular tharla gach rud," a dúirt Hausfather.

Dúirt Hausfather freisin nach ndéanfaidh bliain de laghduithe géara ar astaíochtaí mórán chun an téamh a dúirt eolaithe a chosc a leanfaidh mura ngearrfaidh an domhan astaíochtaí go deo.

"Ní dóigh liom go bhfuil líne airgid ann le haghaidh clúdach aeráide 19," a dúirt sé, "mura n-úsáidfimid téarnamh mar dheis chun an geilleagar a spreagadh agus an cineál bonneagair a thógáil chun tacú le fuinneamh glan" sa todhchaí. "

Foinse: The Washington Post

Leave a Reply

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte le *

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.