Beartas Frith-Éillithe - Mokuhyou Shinbun Group - An tSeapáin | láithreán gréasáin: connectionjapan.com

1. Cad é an neamhchruthú?
2. Polasaithe frith-éillithe Ghrúpa Mokuhyou Shinbun - An tSeapáin.
3. I gcás cé agus conas.
4. Cad iad gníomhartha éillithe?
a. Ceart, ach iad na gníomhairí poiblí?
b. Agus cad is féidir liom agus nach féidir liom a dhéanamh.
5. Cad is féidir a tharlóidh.
6. Cad a tharlaíonn má fhaighim amach?
1. Cad é an neamhchruthú?

Tá sé tábhachtach an éilliú a choincheapadh den chéad uair.

Ar chiall leathan, is féidir tuiscint a dhéanamh ar éilliú mar aon ghníomh inmhuirearaithe a shealbhaíonn diall féin as na cuspóirí institiúideacha ar thaobh duine aonair i ndáil le gníomhaire poiblí nó aonán stáit. Sa Bhrasaíl, tá éilliú a shainmhínítear mar choir sa Chód Servitude, de réir 317 333 agus earraí, faoi réir an áirithe tairiscint cleití agus gníomhaire poiblí a iarrann, a cheangal nó a glacadh buntáiste míchuí.

Lena chois sin, liostaíonn an tAcht Mí-iompar Riaracháin (Dlí Uimh. 8429 / 92) sraith gníomhartha neamhdhlíthiúla a Gortaítear na prionsabail a bhaineann le moráltacht riaracháin agus is cúis le embezzlement oifigeach poiblí agus féadfaidh sé faoi réir an dhaoradh chun pionóis shibhialta agus riaracháin. I 2013, cheadaigh an Chomhdháil Náisiúnta an Dlí Chónaidhme bith. 12.846 / 13, ar a dtugtar an Dlí i gcoinne Éilliú.

Ba é an t-údar mór den dlí ná cur i bhfeidhm dhian ar fhreagracht ar eintitis dhlíthiúla a bhfuil baint acu le gníomhartha éillithe, ar a dtugtar dlíthe gníomhartha díobhálach don riarachán poiblí. Éilíonn dlí frith-éillithe réamhghníomhachchun gníomhartha éillithe a chosc. Cé go bhfuil carachtar imoibríoch ag an gCód Pionóis agus ag an Acht um Fhuarthacht Riaracháin, is é sin, go ndéanann siad pionós a dhéanamh tar éis na gníomhartha a tharla (má aimsítear iad), tá carachtar ag an Dlí Frith-Éillithe coisctheach, ag teastáil go mbeidh córais inmheánacha agus beartais inmheánacha ag cuideachtaí a chuireann cosc ​​ar na gníomhartha seo a tharlóidh. Dá bhrí sin, is féidir frithgheallú a shainiú mar shraith de bhearta coisctheacha gníomhartha éillithe (gníomhartha díobhálach don riarachán poiblí) a d'fhéadfadh a bheith ann le linn na ngníomhaíochtaí gnó.

2. Polasaithe frith-éillithe Ghrúpa Mokuhyou Shinbun - An tSeapáin.

Grúpa Mokuhyou Shinbun tSeapáin, i gcónaí a threoraigh a chuid gníomhaíochtaí trí thromchúis agus macántacht, agus is é a misean ná prionsabail an daonlathais agus an fhiontair saor in aisce a scaipeadh agus a chosaint. Is é an éilliú, áfach, ar cheann de na constaicí is mó don daonlathas ós rud é go ndéanann sé na hacmhainní poiblí atá riachtanach chun an plean sóisialta a fhorbairt do dhaoine aonair ar bhealach mídhleathach agus éagórach.

Sin é an fáth go dtugann Grúpa Mokuhyou Shinbun Japan, trína meáin chumarsáide i gcónaí, infheictheacht i leith scandals na héillithe agus dá ndearna sé cleachtas ar bhealach iarainn ina eagarthóireacht. Ní rud ar bith é seo a dhéanamh i do ghníomhaíocht iriseoireachta. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil sé de dhualgas ar ghníomhaíocht chorparáideach Ghrúpa Shinbun Mokuhyou tSeapáin féin gníomhartha éillithe a sheachaint. Dá bhrí sin, soláthraíonn an Cód Eitice agus Iompraíochta agus na Prionsabail Eagarthóireachta, na Normanna Eiticeacha agus Cáilíochta tuar follasach ar iompar a sheachaint agus a ghlacadh, chun gníomhartha a chosc i gcoinne riaracháin phoiblí.

Ina theannta sin, tá nós imeachta sonrach ag an nGrúpa chun maoirseacht agus monatóireacht a dhéanamh ar a rialacha inmheánacha, ar bhealaí gearáin agus ar nósanna imeachta sonracha chun tríú páirtithe a chinneadh agus déileáil leo. Is iad na caighdeáin agus na nósanna imeachta seo an bonn normatach do bheartais frith-éillitheachta Ghrúpa Mokuhyou Shinbun sa tSeapáin.

Mar sin féin, thar an mbonn normatach, tá sé riachtanach do go bhfuil cosc ​​a chur ar ghníomhartha éillithe inculcated in intinn gach fostaí de Mokuhyou Ghrúpa Shinbun tSeapáin agus a forbróirí chun cur le cultúr nua ina fiú na gníomhartha is coitianta níl fabhraí pearsanta á bhfulaingt.

3. I gcás cé hé agus conas?

Ba cheart do gach fostaí de chuid Ghrúpa tSeapáin Mokuhyou Shinbun Japan, an t-eisceacht, polasaí frith-éillithe an Ghrúpa Mokuhyou Shinbun Japan a chur i bhfeidhm! Ní mór aon tríú páirtí a bhaineann leis an ngníomhaíocht seo de Ghrúpa Seapáinis Mokuhyou Shinbun, mar iad siúd a ghníomhaíonn ar a son. Áiríonn sé seo soláthraithe seirbhíse, ionadaithe tráchtála agus fiú foinsí iriseoireachta, maidir leis na nithe a léirigh iriseoirí an Ghrúpa Mokuhyou Shinbun Japan.

Mar sin, ní mór a fhios go léir an gCód Eitice agus Iompar, Prionsabail Eagarthóireachta agus Caighdeáin Eitice agus Cáilíocht Grúpa Mokuhyou Shinbun tSeapáin agus costumer léir a gcuid gníomhartha ag na prionsabail agus na rialacha atá leagtha amach iontu. Chomh maith le tuairisciú gníomhartha den sórt sin a spreagadh.

4. Cad iad gníomhartha éillithe?

Sainmhíníonn an dlí na gníomhartha díobhálacha i gcoinne an riaracháin phoiblí mar:

• Buntáiste míchuí do ghníomhaire poiblí, nó don tríú páirtí a bhaineann leis, a mholadh, a thairiscint nó a thabhairt, go díreach nó go hindíreach.

• Cruthúnas, airgeadas, cistí, urraitheoir nó ar bhealach ar bith a fhóirdheonú ar chleachtas na ngníomhartha aindleathacha atá beartaithe.

• Go hiondúil, úsáid aonáin aonair nó dlíthiúil atá idirbheartaithe chun a bhfíor-leasanna nó ar fhéiniúlacht tairbhithe na ngníomhartha a chleachtadh a cheilt nó a dhiúscairt.

• Deacracht imscrúdú nó maoirseacht a dhéanamh ar chomhlachtaí poiblí, ar aonáin nó ar ghníomhairí, nó idirghníomhú ina ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear laistigh de raon feidhme na ngníomhaireachtaí rialála agus comhlachtaí maoirseachta an chórais airgeadais náisiúnta.

a. Ceart, ach iad na gníomhairí poiblí?

Thaobh dlí, meastar go bhfuil sé ar gach oifigeach poiblí a fheidhmíonn, cé go sealadach nó gan phá, trína dtoghadh, coinne, ainmniú, conradh nó aon chineál eile dearlaice nó sainordú banna, post, post nó feidhm i orgáin de díreach, indíreach nó bhunú aon chomhacht dá an Aontais, na stáit, an Ceantar Chónaidhme, Bardais, Críoch, cuideachta chorpraithe do mhaoin phoiblí nó eintiteas haghaidh a chruthú nó a chosnaíonn an státchiste tá iomaíoch nó iomaíoch le níos mó ná caoga faoin gcéad den chothromas nó den ioncam bliantúil. Áirítear leis sin aon seirbhíseach taifead orthu poiblí, tofa nó coimisiún in aisce, ach freisin fostaithe de chuid gnóthas poiblí, cuideachtaí chomhstoic, bardais, fondúireachtaí poiblí, nótairí agus do ghnólachtaí a bhfuil conarthaí comhpháirtíochta poiblí-príobháidí.

b. Agus cad is féidir liom agus nach féidir liom a dhéanamh?

Breabanna, Leideanna agus Boscaí Ar ndóigh, ní féidir leat breabanna agus breabanna a íoc le faisnéis nó buntáistí a fháil, fiú má tá an contrapháirtí dlisteanach agus go bhfuil an íocaíocht beartaithe seirbhís phoiblí a éascú. Boscaí, leideanna agus "déileálann" Ach ní féidir leat a geallúintí a dhéanamh nó aon chineál buntáiste nó éascú d'oifigigh phoiblí d'fhéadfadh a bheith nasctha leis an nGrúpa ESP, mar shampla, "boscaí" nó "leideanna" agus buntáistí beaga mhaith a thabhairt nuachtáin d'oifigigh phoiblí. Féadfaidh tú smaoineamh "a dhéanann gach duine". Ach tá anseo nuair a thosaíonn an t-athrú cultúir.

Cé gur féidir an cleachtas beag nó fiúntach a bheith ann faoi láthair, is féidir le cleachtas arís agus arís eile luach mór a chur air agus buntáiste míchuí a mheas. Costais taistil agus fáilteachais. Níl sé ceadaithe a íoc costais complimentary taistil agus fáilteachais (oícheanta óstán, béilí agus caiteachais siamsaíochta, etc.) d'oifigigh phoiblí, fiú amháin más rud é an slí amach airgead an fhorbróra féin Group Stáit phóca, ach amháin má tá aon tá idirchaidreamh le gníomhaíochtaí an ghrúpa agus an costas san áireamh i réimse phríobháideach an fhostaí nó nuair a cheadaíonn an Coiste Iniúchta é go cuí, tar éis próiseas inmheánach a fhoirmliú ag údarú dlisteanacht na híocaíochta.

Barraí, dinnéir agus bailéid sin ní féidir liom teacht amach le oifigeach poiblí? An féidir liom cruinniú a bheith agam ag lón nó dinnéar? Ní hé sin é. Is féidir leat. Is é an idéalach aon uair a íocann gach duine a chuid féin. Ach níl aon fhadhb atá lónta a íoc, b'fhéidir, agus dinnéir oifigigh poiblí faoi láthair. Ar ndóigh, ní féidir leis an cleachtas a bheith athfhillteach agus ní mór go n-íocfar an chuntais ina cineáltas comhsheasmhach leis an cultúr náisiúnta agus ní extravagance is féidir a mheas gur buntáiste.

An Eitic seasta agus Cód Iompair R $ 200,00 an t-uasmhéid in aghaidh an duine is féidir a íoc treallach i ócáid ​​ar nós dinnéar agus lón. Fós dá bhrí sin, níor cheart go mbeadh an cleachtas seo athfhillteach. I barraí agus ballads, caithfidh gach duine a gcuid féin a íoc. Ní Bronntanais, bronntanais agus "Favors" ceadaithe dáileadh na bronntanais, bronntanais agus cuimhneacháin maidir le gníomhaithe poiblí, fiú íseal-luach, Oifigigh agus Fostaithe Grúpa Mokuhyou Shinbun tSeapáin.

Féadfaidh an chuideachta, áfach, táirgí agus cuimhneacháin na cuideachta a thairiscint go institiúideach, gan luach tráchtála, i gcomhthéacs a thionscnaimh margaíochta agus cur chun cinn. Cé gur cosúil go bhfuil an cleachtas coitianta, féadfaidh na húdaráis phoiblí é a thuiscint mar bhuntáiste míchuí agus dá bhrí sin ba cheart é a sheachaint.

Airgead agus Gníomhairí Poiblí.

Ní mór duit dheonú iasacht maoine sochorraithe nó dochorraithe, luachanna nó a chur ar fáil de chineál ar bith fabhraíocht nó deontais airgeadais oifigeach poiblí, cibé acu i gcomhthéacs na ngníomhaíochtaí institiúideach an gcuideachta, go ina shaol príobháideach, meas ar an teaghlach agus cairdeas príobháideach ciorcail. Ar ndóigh, má tá tú le cara gaol nó gar is fhostaí sa tseirbhís phoiblí is féidir leat cabhrú leis heisceachtúil i gcásanna riachtanais. Is é an riail ná go bhfuil sé seo ceangailte go hiomlán le do chaidreamh pearsanta agus gan do ghairm. Uaireanta ní fhéadfadh an scaradh seo a bheith an-soiléir. Mar sin, smaoineamh go crua agus iarr treoir i gcónaí ó do chuid ceannairí.

Is é an rud céanna ná seirbhísí saor in aisce a sholáthar do státseirbhísigh agus ranníocaíochtaí do pháirtithe polaitíochta.

Sochar pearsanta gníomhairí poiblí.

Níor cheart duit gníomhairí poiblí, comhlachtaí poiblí nó páirtithe polaitíochta a chur chun cinn go pearsanta nó a chur chun cinn i gcúrsaí iriseoireachta, imeachtaí a shealbhaíonn nó a urrann an Grúpa nó ar bhealach ar bith eile! Is é sin le rá nach mór moladh a dhéanamh ar údarás poiblí áirithe i gcúrsaí go díreach nó go hindíreach trína ghnóthachtálacha i gcomhlachtaí poiblí.

Ar ndóigh, níor cheart cosc ​​a chur ar shaoirse cainte agus ar an bpreas. Is féidir gníomhartha bainistíochta poiblí, go maith agus olc, a thuairisciú agus ba chóir go mbeadh línte eagarthóireachta feithiclí an ghrúpa saor in aisce a gcuid tuairimí a chur in iúl. Tá molta difriúil ó thógáil nó a chur chun cinn.

5. Cad is féidir a tharlóidh?

Má dhéanann duine ar ghníomh ba dhíobháil in aghaidh riarachán poiblí féadfaidh an nGrúpa a gearradh fíneáil i shuimeanna idir 0,1 20% go% dá hioncam comhlán sa bhliain roimhe sin. Is féidir le luach an-ard a bhaint amach! Agus d'fhéadfadh chomh maith leis an fhíneáil ar an sibhialta a chinneadh aisíoc caillteanais, caillteanas maoine agus sócmhainní, cosc ​​ar fháil aonáin iasachtaí poiblí agus fiú fionraí ar ghníomhaíochtaí agus díscaoileadh éigeantach na corparáide.

Ní mór don duine dlítheanach ciontaithe sliocht den chiontú a fhoilsiú i nuachtán mór agus ar a shuíomh idirlín féin. I gcás go leor cuideachtaí a bhfuil riosca pictiúr á reáchtáil, tá sé i bhfad níos measa ná riosca airgid a ghlacadh. Ach féadfaidh an duine a dhéanann aon cheann de na gníomhartha seo fulaingt freisin ar iarmhairtí a ngníomhartha. Go hinmheánach, d'fhéadfadh sé a bheith ag fulaingt, mar shampla, na smachtbhannaí dá bhforáiltear i reachtaíocht an tsaothair, is é sin, an rabhadh, an fionraí agus an dífhostú fiú amháin le haghaidh cúis amháin. Má tá tú ina tríú páirtí, féadfaidh tú do chonradh a fhoirceannadh agus a bheith faoi réir agairtí sibhialta. Thairis sin, is féidir le hiarmhairtí éillithe a bheith ag fulaingt i gcónaí ar iarmhairtí coiriúla agus sibhialta a chuid gníomhartha.

6. Cad a tharlaíonn má fhaighim amach?

Ní mór duit rabhadh! Braitheann Grúpa Mokuhyou Shinbun Japan ar chomhoibriú a chuid fostaithe chun gníomhartha féideartha éillithe a d'fhéadfadh a bheith ina ngníomhaíocht a aithint. Má fhaigheann tú aon cheann de na cleachtais atá toirmiscthe ag an gCód Eitice agus Iompair tú, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh.

Cainéil Inmheánacha Cumarsáide Ombudsman. Tá bealaí ann chun neamhrialtachtaí a thuairisciú:

i. Foirmeacha Fisiceacha - gheobhaidh tú áit ar bith san fhoirgneamh in aice leis na urns. Déan an fhoirm a chomhlánú, mionsonródh an neamhrialtacht agus an taisce san urn.

ii. R-phost - seol ríomhphost chuig soporte@connectionjapan.com. Inis cad é agus sonraigh gach rud atá ar eolas agat nó a bhfuil drochamhras ort.

iii. Idirlíon - rochtain ar an nasc "Déan Teagmháil Linn" atá ar fáil sa phríomhchlár, sa rogha institiúideach.

NÍ MÓR AFRAID! Geallann Grúpa na Seapáine Mokuhyou Shinbun go seachnófar díolúine i gcoinne fostaithe a thuairiscíonn neamhrialtachtaí a rinneadh ina ngníomhaíocht. Sa rogha dheireanach, is féidir leat neamhrialtachtaí gan ainm a chur in iúl. Ar ndóigh, sa chás seo, beidh sé níos deacra na trialacha a dhéanamh, ach déanfaimid ár ndícheall na fíorais a fhíorú agus breithniú a dhéanamh ar na daoine a d'fhéadfadh a bheith ann.

De réir le hAirteagal 46, I Dlí 9610 / 98 e Dlí # 5.250 9 Feabhra 1967.
Saoirse an Phreasa - Dlí 2083 / 53 | Dlí # 2.083, 12 Samhain 1953.