O Club Mokuhyou, a cruthaíodh sa bhliain - 2017, ag an ngrúpa Mokuhyou Shinbun Japan.

Bainfear úsáid as an bhfaisnéis uile is féidir a bhailiú chun do chuairt a dhéanamh táirgiúil agus taitneamhach. Ach ní iarrfar ná ní stórálfar aon fhaisnéis sonraí pearsanta ar ár bhfreastalaithe. Trí aon fhoirm teagmhála nó trácht ar ár suíomh gréasáin a líonadh amach, tá na sonraí seo á seoladh le do chead intuigthe agus ní stórálfar ach sonraí do fhoirm nó do thuairimí agus gan aon rud eile.

Tá sé fíorthábhachtach a chinntiú go bhfuil rúndacht sonraí pearsanta úsáideoirí ár láithreán gréasáin.

Déanfar gach faisnéis phearsanta maidir le baill, síntiúsóirí, custaiméirí nó cuairteoirí a úsáideann ár láithreán gréasáin a láimhseáil de réir an Achta um Chosaint Sonraí Pearsanta 26 Deireadh Fómhair 1998 (Dlí Uimh. 67 / 98).

Aird: toimhdeofar go n-úsáidtear ár suíomh Gréasáin glacadh leis seo Comhaontú príobháideachais. Forchoimeádann an fhoireann an ceart an comhaontú seo a athrú gan fógra. Dá bhrí sin, molaimid duit seiceáil a dhéanamh ar ár bpolasaí príobháideachais go rialta chun coinneáil suas chun dáta.

De réir GDPR.

“Tá sé d'aidhm ag GDPR próiseáil sonraí pearsanta aon duine atá i gcríoch na hEorpa a shainiú agus a rialú.

Seo thíos na sainmhínithe ar na sonraí pearsanta atá de réir GDPR:

(i) Sonraí Pearsanta: ciallaíonn aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha a shainaithnítear nó a aithint. Tá duine faoi réir nádúrtha a aithint amháin is féidir a aithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt d'aitheantóir ar nós an t-ainm, líon na n-aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó trí tréithe amháin nó níos mó a bhaineann le fisiciúil, fiseolaíocha, géiniteach, meabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin;

ciallaíonn (Ii) próiseáil aon oibríocht nó tacar oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó tacair shonraí pearsanta, trí mhodhanna uathoibrithe nó nach bhfuil, cosúil le bailiú, taifeadadh, eagrú, a struchtúrú, a stóráil, a oiriúnú, a athrú, aisghabháil, comhairliúchán, úsáid, nochtadh trí tharchur, scaipeadh, a chur ar fáil ar bhealach ar bith, teaglaim, srianadh agus scriosadh;

(iii) Rialaitheoir (rialtóir) an duine nádúrtha nó dlítheanach, údarás poiblí, gníomhaireacht nó aonán eile a chinneann na cúiseanna agus na foirmeacha chun sonraí pearsanta a phróiseáil, ina n-aonar nó i gcomhpháirt le daoine eile;

Ag casadh ar an anailís ar chuid de na hoibleagáidí bunaithe, baineann an chéad cheann le béim ar thoiliú an duine a shealbhaíonn na sonraí pearsanta próiseáilte. Ní mór do na heintitis / cuideachtaí a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí próiseála na cúiseanna le húsáid na sonraí pearsanta a gabhadh a léiriú go soiléir, mar aon le dearbhú toilithe toilithe ó úinéir na sonraí sin a fháil. Sa chás seo, ní gá labhairt i dtéarmaí úsáid fhorleathan agus forálacha eile - is ráiteas oibiachtúil, soiléir agus sainráite é, trína n-éiríonn an t-úsáideoir ar an eolas faoin méid a dhéanfar lena shonraí (agus is é sin cruthúnas sa todhchaí).

Maidir leis an ábhar sonraí, dheonaigh GDPR an ceart aon fhaisnéis a bhaineann lena gcuid sonraí a fháil ó na heintitis / cuideachtaí agus conas a bhí siad agus a n-úsáidtear.

Tá an GDPR mar cheann de na príomh-nuálaíochtaí, an ceart úsáideoir sonraí a dhearmad, is é sin má iarrann tú go bhfuil do shonraí pearsanta a scriosadh, ní mór an t-oifigeach de réir na hiarrata gan mhoill mhíchuí.

I measc príomhmhínithe agus riachtanais GDPR is féidir linn a lua:

1 · Sainmhíniú agus leathnú coincheap Sonraí Pearsanta, lena n-áirítear sonraí géiniteacha agus bithmhéadracha. Chun críocha tuisceana, bunaíodh an GDPR mar shonraí pearsanta ar aon sonraí atá, ar leithligh nó a bhaineann le sonraí eile, in ann duine a aithint;

2 · Comhlachtaí Rialaithe Áitiúla a chruthú do gach ballstát de phobal na hEorpa. Beidh na comhlachtaí seo freagrach as gearáin a fháil agus a imscrúdú, gearáin maidir le glacadh an GDPR;

3 · Ionadaí ón eagraíocht a cheapadh chun freagra a thabhairt ar bhainistiú sonraí pearsanta. D'fhéadfadh an t-ionadaí seo a bheith ina dhuine, i roinn nó fiú cuideachtaí lasmuigh. Beidh tú freagrach as bearta teicniúla agus eagrúcháin chuí a chur i bhfeidhm lena chinntiú go gcomhlíonann na sonraí pearsanta atá i seilbh na cuideachta riachtanais GDPR;

4 · Cumarsáid do na Comhlachtaí Rialaithe Áitiúla d'aon sárú ar shonraí pearsanta, laistigh de thréimhse uasta 72 uair an chloig. Má thugann an sárú rioscaí don sealbhóir, ba chóir é a chur in iúl freisin;

5 · Cearta éagsúla a bhunú do shaoránaigh, mar shampla:

- An ceart chun a bheith eisiata - Nuair a bheidh sé curtha i ngníomh, ní mór d'eagraíochtaí gach sonra pearsanta an iarratasóra a scriosadh;

- Díreach chun cur i gcoinne - Is féidir leis an duine úsáid a bhaint as a shonraí pearsanta i gcásanna áirithe, mar shampla feachtais mhargaíochta, mar shampla;

- An ceart chun sonraí a cheartú - Féadfaidh an duine aonair sonraí pearsanta neamhiomlána a iarraidh agus a chur in iúl;

- An Ceart ar Iniomparthacht - Is féidir le saoránaigh a gcuid sonraí a aistriú ó eagraíocht amháin go ceann eile, gan bac nó maorlathas;

- An ceart chun trédhearcacht - Is féidir le saoránaigh faisnéis a iarraidh faoi phróiseáil agus stóráil a gcuid sonraí, lena n-áirítear: am coinneála, sonraí teagmhála an duine atá freagrach as sonraí pearsanta san eagraíocht, údar maith le sonraí pearsanta a choinneáil a stóráil;

- Príobháideacht sonraí leanaí - Caithfidh toiliú na gcaomhnóirí a bheith ag gach siopa sonraí pearsanta leanaí faoi 13 bliana d'aois.

Tá GDPR níos iomláine agus ag éileamh nach bhfuil an bille 5276/16 ceadaithe go fóill, agus mar sin ag cloí le reachtaíocht na hEorpa, dá bhrí sin cloífí le reachtaíocht na Brasaíle. ”

Na fógraí.

Cosúil le láithreáin ghréasáin eile, bailímid agus úsáidimid faisnéis atá sna fógraí. An t-eolas sna fógraí san áireamh do IP (Prótacal Idirlín), do ISP (soláthraí seirbhísí idirlín, ar nós Sapo, Clix, nó eile), an bhrabhsálaí a úsáid tú chun cuairt a thabhairt ar ár suíomh (mar shampla Internet Explorer nó Firefox), am do chuairte agus na leathanaigh a ndearna tú cuairt ar ár láithreán gréasáin.

Cad iad na fianáin?

“Is comhad téacs beag é fianán a stórálann faisnéis faoi thaithí an úsáideora ar a chríochfort féin (PC, táibléad, fón cliste, srl.). Gach uair a thugann tú cuairt ar láithreán gréasáin, aithneoidh an freastalaí an fianán agus bainfidh sé úsáid as chun feabhas a chur ar do thaithí brabhsála, ionas gur féidir leat an fheidhmíocht agus an caighdeán is fearr a fháil ón láithreán gréasáin. "

Bainimid úsáid as fianáin chun faisnéis a stóráil “Ní pearsanta”, mar shampla do chuid roghanna nuair a thugtar cuairt ar ár láithreán gréasáin. D'fhéadfadh go mbeadh ionchur simplí ann nó nasc le leathanaigh agus le hailt eile ar ár láithreán gréasáin.

Ina theannta sin, úsáidimid fógraíocht tríú páirtí ar ár láithreán gréasáin freisin chun tacú le costais cothabháil. Cuid acu seo fógraíocht, féadfaidh sé teicneolaíochtaí a úsáid, mar shampla fianáin agus / nó beacons gréasáin nuair a chruthaíonn siad Fógraí urraithe ar ár suíomh gréasáin, a sheoladh freisin na fógróirí (mar shampla Google tríd an AdSense Google, Google Analytics) a fháil freisin do chuid faisnéise pearsanta, mar shampla seoladh IP, do ISP, do bhrabhsálaí, etc. Tá sé seo a úsáidtear de ghnáth le haghaidh geotargeting (fógraíocht a thaispeáint i Liospóin amháin do léitheoirí ó Liospóin eg.) Nó léiríonn fógraí áirithe bunaithe ar chineál úsáideora (cosúil le taispeáint fógraí cócaireachta le úsáideoir a thugann cuairt ar láithreáin cócaireacht go rialta, mar shampla. ).

Conas a úsáidimid fianáin?

Cosúil leis an gcuid is mó de na seirbhísí ar líne, úsáideann ár suíomh fianáin phríomhúla agus tríú páirtí chun críocha éagsúla. Teastaíonn fianáin phríomhúla chun go bhfeidhmeoidh an láithreán i gceart agus ní bhailíonn siad sonraí inaitheanta pearsanta.

Úsáidtear fianáin tríú páirtí a úsáidtear ar ár láithreáin go príomha chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn do shuíomh, conas a idirghníomhaíonn tú lenár suíomh, ár seirbhísí a choinneáil slán, fógraí a sheachadadh a bhaineann leatsa, agus a thugann eispéireas níos fearr agus níos fearr duit ar fad. agus cabhrú le dlús a chur le do chuid idirghníomhaíochtaí amach anseo lenár suíomh.

Cad iad na cineálacha fianáin a úsáidimid?

Buneilimintí: Tá roinnt fianáin riachtanach chun go bhfeicfidh tú feidhmiúlacht iomlán ár láithreáin. Cuireann siad ar ár gcumas seisiúin úsáideora a choinneáil agus aon bhagairtí slándála a chosc. Ní bhailíonn ná ní stórálann siad faisnéis phearsanta. Mar shampla, cuireann na fianáin seo ar do chumas logáil isteach i do chuntas agus áirithint a dhéanamh go slán.

Staitisticí: Stórálann na fianáin seo faisnéis ar nós líon na gcuairteoirí suímh, líon na gcuairteoirí uathúla, na leathanaigh den láithreán ar tugadh cuairt orthu, bunús na cuairte, etc. Cuidíonn na sonraí seo linn feidhmíocht suímh a thuiscint agus a anailísiú agus nuair is gá é a fheabhsú.

Margaíocht: Taispeánann ár suíomh fógraí. Úsáidtear na fianáin seo chun na fógraí a phearsanú a thaispeánann tú duit ionas go mbeidh siad bríoch duit. Cabhraíonn na fianáin seo linn éifeachtacht na bhfeachtas fógraíochta seo a rianú.

"Is féidir le soláthraithe ad tríú páirtí an fhaisnéis atá stóráilte sna fianáin seo a úsáid chun fógraí a thaispeáint ar shuíomhanna eile sa bhrabhsálaí."

Feidhme: Is fianáin iad seo a chuidíonn le gnéithe neamhriachtanacha áirithe ar ár suíomh. I measc na ngnéithe seo tá ábhar a leabú ar nós físeáin nó ábhar a roinnt ar an suíomh ar ardáin meán sóisialta.

Roghanna: Cabhraíonn na fianáin seo linn do shocruithe agus do roghanna brabhsála a stóráil, mar roghanna teanga, ionas go mbeidh taithí níos fearr agus níos éifeachtaí agat ar chuairteanna suímh amach anseo.

Conas is féidir leat roghanna fianán a rialú?

Má shocraíonn tú do chuid sainroghanna a athrú níos déanaí trí do sheisiún brabhsála, cliceáil ar an gcnaipe "Socruithe fianáin" ar an scáileán. Taispeánfaidh sé seo an fógra toilithe arís, ag ligean duit do chuid sainroghanna a athrú nó do thoiliú a tharraingt siar ar fad.

Ina theannta sin, soláthraíonn brabhsálaithe éagsúla modhanna éagsúla chun fianáin a úsáideann agus a úsáideann láithreáin ghréasáin a bhlocáil agus a scriosadh. Is féidir leat socruithe do bhrabhsálaí a athrú chun fianáin a bhlocáil / a scriosadh. Chun níos mó a fhoghlaim faoi bhainistíocht agus scriosadh fianáin, tabhair cuairt wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Cén fáth a úsáideann Google Analytics?

Google Analytics Is sé saor in aisce Google Analytics gréasáin uirlis a chuidíonn úinéirí láithreán gréasáin a thuiscint, le sonraí comhiomlána, gan an cuairteoir a dhéanann tuarascálacha a idirghníomhaíocht ar an láithreán chun treochtaí agus modhanna úsáide leathanach, tuarascálacha a fháil a thuiscint cabhrú le feabhas a chur ar na leathanaigh go leanúnach.

Trí Google Analytics, ní bhfaighidh ár láithreán gréasáin faisnéis faoi loingseoireacht lasmuigh den láthair ar ár láithreán gréasáin.

Is cuideachta Delaware é Google, Inc. a bhfuil a cheanncheathrú ag 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, SAM (“Google”). Tarchuirfidh Google an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi do úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) chuig freastalaithe sna Stáit Aontaithe agus stórálfaidh sé iad. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo ar ár son chun do úsáid a bhaint as an láithreán gréasáin, chun tuairiscí a thiomsú ar ghníomhaíocht ar an láithreán gréasáin agus chun seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht láithreán gréasáin agus úsáid Idirlín. Is féidir le Google an fhaisnéis seo a aistriú chuig tríú páirtithe nuair a éilíonn an dlí nó má phróiseálann tríú páirtithe den sórt sin an fhaisnéis thar ceann Google. Ní chomhcheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile a choinníonn Google.

Tá an fógra chun freastal ar riachtanas an polasaí príobháideachta Google Analytics go n-éilíonn gach úinéirí láithreán gréasáin do bpolasaí príobháideachais a nuashonrú agus in iúl d'úsáideoirí atá bunaithe maidir le ceanglais cháilíochta Google Analytics. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi pholasaí príobháideachta Google, tabhair cuairt ar an seoladh seo a leanas: google.com/privacy_ads.html#toc-faq.

Mar gheall ar an méid thuas, in iúl connectionjapan.com cuid úsáideoirí go bhfuil (i) Google trína uirlis Google Analytics, a bhailíonn faisnéis tráchta san Web i d'ainm féin (in aon chás, thar ceann connectionjapan.com) nuair a bhíonn rochtain acu ar nascjapan.com ach comhiomlán tráchta den sórt sin nach mbaineann le haon sonraí staitistiúla aitheanta go pearsanta; (Ii) Google (not connectionjapan.com) go gcinnfidh sé próiseas agus úsáid a bhaint as sonraí a fhaightear trí Google Analytics.

Tá sé de chumhacht agat do chuid fianáin a mhúchadh, i roghanna do chuid bhrabhsálaí, nó trí athruithe a dhéanamh ar uirlisí clár Frithvíreas, mar shampla an Norton Idirlíon Slándáil. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé seo athrú ar an mbealach a idirghníomhaíonn tú lenár láithreán gréasáin, nó láithreáin ghréasáin eile. Féadfaidh sé seo nó nach féidir é seo a dhéanamh logins i gcláir, láithreáin nó líonraí eile.

Naisc chuig Láithreáin Tríú Páirtí

Plugáil isteach:

Akismet

Bailímid faisnéis faoi chuairteoirí a thugann trácht ar Láithreáin a úsáideann ár seirbhís frith-spam Akismet. Braitheann an t-eolas a bhailímid ar an gcaoi a gcuireann an tÚsáideoir Akismet ar bun don Láithreán, ach de ghnáth folaíonn sé seoladh IP, gníomhaire úsáideora, atreoraí agus URL an Láithreáin (mar aon le faisnéis eile a chuir an toscaire ar fáil go díreach mar a n-ainm, ainm úsáideora, ríomhphost seoladh, agus an trácht féin).

“Bailímid faisnéis faoi chuairteoirí a thugann trácht ar shuíomhanna a úsáideann ár seirbhís frith-spam Akismet. Braitheann an t-eolas a bhailímid ar an gcaoi a ndéanann an t-úsáideoir Akismet a chumrú don láithreán, ach is iondúil go gcuireann sé seoladh IP, gníomhaire úsáideora, réiteoir agus URL láithreán gréasáin an tráchtaire (mar aon le faisnéis eile a sholáthraíonn an toscaire go díreach, amhail ainm, ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist agus an trácht féin). "

Tá naisc ag an láithreán gréasáin le láithreáin eile, a bhféadfadh, inár dtuairim, faisnéis / uirlisí úsáideacha a bheith dár gcuid cuairteoirí. Ár ní chuirtear polasaí príobháideachta i bhfeidhm ar láithreáin tríú páirtí, mar sin má thugann tú cuairt ar shuíomh eile uainn, ba cheart duit an polasaí príobháideachta a léamh, lena n-áirítear Naisc YouTube agus seirbhísí físeán sruthú eile .

Aird: nílimid freagrach as an mbeartas príobháideachais nó an t-ábhar atá i láthair ar shuíomhanna tríú páirtí nó comhpháirtíochta.

An Bhrasaíl: Dlí - Dlíodóir: Raphael Guilherme da Silva - OAB / SP Faoi Uimh. 316.914.