Beartas frith-éillithe

1. Cad é an neamhchruthú?

2. Polasaithe Frith-Éillithe Mokuhyou Shinbun na Seapáine - 目標 新聞.

3. I gcás cé hé agus conas?

4. Cad iad gníomhartha éillithe?

Tá an. Ceart go leor, ach cé hiad na hoifigigh phoiblí?

b. Agus cad is féidir liom agus nach féidir liom a dhéanamh?

5. Cad is féidir a tharlóidh?

6. Cad a tharlaíonn má fhaighim amach?

1. Cad é an neamhchruthú?

Tá sé tábhachtach éilliú a choincheapú ar dtús. Ar chiall leathan, is féidir éilliú a thuiscint

mar aon ghníomh dochreidte a choinníonn ann féin diall ó chuspóirí institiúideacha a

go háirithe maidir le gníomhaire poiblí nó eintiteas stáit. Sa Bhrasaíl, sainmhínítear éilliú mar choir

Cód Pionóis, de réir airteagail 317 agus 333, faoi réir daoine aonair a thairgeann agus

gníomhairí poiblí a iarrann, a éilíonn nó a ghlacann, buntáiste míchuí.

Ina theannta sin, liostaíonn an Dlí um Improbity Riaracháin (Dlí Uimh. 8429/92) sraith gníomhartha neamhdhleathacha a

prionsabail na moráltachta riaracháin a shárú agus saibhriú aindleathach an ghníomhaire phoiblí a chur faoi deara

agus gur féidir leo smachtbhannaí sibhialta agus riaracháin a chur orthu siúd ar gearradh pianbhreith orthu.

In 2013, cheadaigh an Chomhdháil Náisiúnta Dlí Chónaidhme uimh. 12.846 / 13, ar a dtugtar an Dlí

Frith-éilliú. Ba é úrnuacht mhór an dlí an fhreagracht a fhorchur go docht ar dhaoine

aonáin dhlíthiúla a bhfuil baint acu le gníomhartha éillithe, ar a dtugtar sa dlí gníomhartha díobhálacha i gcoinne an

riarachán poiblí.

Éilíonn an dlí frith-éillithe seasamh réamhghníomhach ag cuideachtaí chun gníomhartha éillithe a chosc.

Cé go bhfuil an Cód Pionóis agus an Dlí um Improbity Riaracháin imoibríoch, is é sin,

pionós a ghearradh tar éis na gníomhartha a dhéanamh (má aimsítear iad), tá carachtar ag an Dlí Frith-Éillithe

coisctheach, á cheangal ar chuideachtaí córais agus beartais inmheánacha a bheith acu a choisceann tarlú

de na gníomhartha seo.

Mar sin, is féidir frith-éilliú a shainiú mar shraith beart coisctheach i gcoinne gníomhartha éillithe

(gníomhartha díobhálacha i gcoinne riarachán poiblí) a d’fhéadfadh tarlú le linn gníomhaíochtaí gnó.

2. Polasaithe Frith-Éillithe an Ghrúpa 目標 新聞.

An grúpa目標 新聞 threoraigh a ghníomhaíochtaí i gcónaí tromchúis agus macántacht agus tá sé mar mhisean aige

prionsabail an daonlathais agus na saorfhiontair a scaipeadh agus a chosaint. Tá éilliú, áfach, ar cheann de na

constaicí móra ar an daonlathas mar déanann sé na hacmhainní poiblí a theastaíonn le haghaidh forbartha a threorú

den phlean sóisialta do dhaoine aonair go mídhleathach agus go héagórach.

Sin é an fáth an Grúpa 目標 新聞, trína meáin iriseoireachta tá infheictheacht tugtha i gcónaí

scannail éillithe agus cháin sé go láidir an cleachtas ina chuid eagarthóireachta. Déan é sin

ina ghníomhaíocht iriseoireachta ní gach rud. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh gníomhaíocht ghnó an

Grúpa 目標 新聞 an misean a choinneáil chun gníomhartha éillithe a chosc.

Ar an gcúis seo, tugann an Cód Eitice agus Iompair agus na Prionsabail Eagarthóireachta, Nirm Eiticiúla agus Cáilíochta

tuar sainráite ar iompraíochtaí atá le seachaint agus le glacadh, agus é mar aidhm gníomhartha a chosc

i gcoinne an riaracháin phoiblí. Ina theannta sin, an Grúpa 目標 新聞 tá nós imeachta sonrach aige

chun a rialacha inmheánacha, bealaí tuairiscithe agus nósanna imeachta a iniúchadh agus monatóireacht a dhéanamh orthu

fíorú sonrach agus caidreamh le tríú páirtithe.

Tá na rialacha agus na nósanna imeachta seo mar bhunús normatach do bheartais frith-éillithe an Ghrúpa

Luaigh. Mar sin féin, sa bhreis ar an mbonn normatach, is gá go ndéanfaí cosc ​​ar ghníomhartha éillithe

meáite ar mheon gach fostaí den Ghrúpa 目標 新聞 agus a soláthraithe seirbhíse,

bealach chun cultúr nua a thógáil ina mbeidh na gníomhartha is coitianta i bhfabhar pearsanta fiú

nach nglactar leo.

3. I gcás cé hé agus conas?

Beartas frith-éillithe an Ghrúpa 目標 新聞 ní mór d’fhostaithe uile an

Grúpa 目標 新聞, aon eisceacht! Ní mór d'aon tríú páirtí a bhaineann leis an mbeartas seo a leanúint

Gníomhaíochtaí grúpa 目標 新聞, mar iad siúd a ghníomhaíonn ar a son. Cuimsíonn sé seo soláthraithe seirbhíse

ionadaithe seirbhíse, ionadaithe tráchtála agus fiú foinsí iriseoireachta, maidir leis an

ullmhaithe ag iriseoirí Grúpa 目標 新聞.

Chuige seo, is gá go mbeadh a fhios ag gach duine an Cód Eitice agus Iompair, na Prionsabail Eagarthóireachta agus an

Caighdeáin Eiticiúla agus Cáilíochta Grúpa 目標 新聞 agus do ghníomhartha uile a threorú de réir na bprionsabal agus na rialacha ansin

tairisigh

Ina theannta sin, déanfar oiliúint thréimhsiúil ar an ábhar agus é mar aidhm aici oiliúint a fháil

Fostaithe an ghrúpa 目標 新聞 gníomhartha a shainaithint agus a chosc a d’fhéadfaí a mheas go raibh siad mídhleathach,

chomh maith le, séanadh na ngníomhartha sin a d’fhéadfadh tarlú le linn na gníomhaíochta a spreagadh

gnó

4. Cad iad gníomhartha éillithe?

Sainmhíníonn an dlí na gníomhartha díobhálacha i gcoinne an riaracháin phoiblí mar:

• gealltanas míchuí a gheallúint, a thairiscint nó a thabhairt, go díreach nó go hindíreach, do ghníomhaire poiblí, nó do

duine gaolmhar

• go follasach, maoiniú, maoiniú, urraíocht nó fóirdheonú a dhéanamh ar an gcleachtas ar bhealach ar bith

de na gníomhartha mídhleathacha dá bhforáiltear

• cruthaithe, duine aonair nó eintiteas dlíthiúil a úsáid chun ceilt nó ceilt

a bhfíor-leasanna nó céannacht thairbhithe na ngníomhartha a dhéantar

• cur isteach ar ghníomhaíochtaí imscrúdaithe nó cigireachta ag comhlachtaí poiblí, eintitis nó gníomhairí, nó

idirghabháil a dhéanamh ina fheidhmíocht, lena n-áirítear laistigh de raon feidhme gníomhaireachtaí rialála agus

iniúchadh ar an gcóras airgeadais náisiúnta

Tá an. Ceart go leor, ach cé hiad na hoifigigh phoiblí?

Go dlíthiúil, gach duine a chleachtann, fiú más go sealadach nó gan é

luach saothair, trí thoghchán, cheapachán, cheapachán, fhruiliú nó aon chineál eile infheistíochta

nó banna, sainordú, post, fostaíocht nó feidhm go díreach, go hindíreach nó

bunús aon cheann de Chumhachtaí an Aontais, na Stát, an Dúiche Chónaidhme, na Bardais,

Críoch, cuideachta atá corpraithe sa phátrúnacht phoiblí nó eintiteas ar cruthaíodh nó

tá an státchiste san iomaíocht nó san iomaíocht le níos mó ná caoga faoin gcéad den chothromas nó den ioncam bliantúil.

Cuimsíonn sé seo aon seirbhíseach poiblí atá san iomaíocht, tofa nó i gceannas ar choimisiún, ach freisin

fostaithe cuideachtaí poiblí, cuideachtaí caipitil mheasctha, bardais, fondúireachtaí poiblí,

nótairí agus cuideachtaí a bhfuil conarthaí comhpháirtíochta príobháideacha poiblí acu.

b. Agus cad is féidir liom agus nach féidir liom a dhéanamh?

Breabanna, Breabanna agus Boscaí

Ar ndóigh, ní féidir leat breabanna agus breabanna a íoc as faisnéis

nó buntáistí, fiú má tá an chomaoin oibiachtúil dlisteanach agus má tá an íocaíocht beartaithe

seirbhís phoiblí a éascú.

Boscaí, leideanna agus “déileálann”

Ach ní féidir leat geallúintí a dhéanamh freisin ná buntáiste nó éascaíocht de chineál ar bith a thabhairt do

gníomhairí poiblí ar féidir iad a nascadh le Grúpa Estadão, mar shampla, “boscaí” nó “leideanna” agus

buntáistí beaga cosúil le nuachtáin a thabhairt d’oifigigh phoiblí. B’fhéidir go gceapfá go ndéanann “gach duine”.

Ach seo an áit a dtosaíonn an t-athrú cultúir. Fiú má d’fhéadfadh an bronntanas a bheith beag nó

is cosúil nach fiú é, is féidir leis an gcleachtadh arís agus arís eile luach mór a chur leis agus a mheas a

buntáiste.

Costais taistil agus fáilteachais

Táillí taistil agus fáilteachais comhlántacha (oícheanta óstáin,

costais bhia agus siamsaíochta, srl.) d’oifigigh phoiblí, fiú má fhágann an t-airgead an

Póca fostaí an ghrúpa féin 目標 新聞, mura bhfuil aon bhaint aige leis na gníomhaíochtaí

grúpa agus áirítear an costas i réimse príobháideach an fhostaí nó nuair is cuí

faofa ag an gCoiste Iniúchóireachta, tar éis an próiseas inmheánach ina bhfuil an

dlisteanacht na híocaíochta.

Barraí, dinnéir agus clubanna

Mar sin ní féidir liom dul amach le gníomhaire poiblí? Ní féidir liom cruinniú a bheith agam thar am lóin nó

dinnéar? Nach bhfuil sé. Is féidir leat. Is é an t-idéal i gcónaí go n-íocann gach duine a chuid féin. Ach níl aon fhadhbanna ann

má íoctar lón agus dinnéir ina bhfuil gníomhairí i láthair

poiblí. Is léir nach féidir an cleachtas seo a bheith athfhillteach agus ní mór íocaíocht an bhille a

cineáltas atá comhsheasmhach leis an gcultúr náisiúnta agus ní seachchaighdeán is féidir a mheas a

buntáiste.

Socraíonn an Cód Eitice agus Iompair ag R $ 200,00 an t-uasmhéid in aghaidh an duine is féidir a íoc in a

sporadic ag ócáid ​​cosúil le dinnéar agus lón. Ina ainneoin sin, níor cheart go mbeadh an cleachtas seo athfhillteach.

I mbeáir agus i gclubanna, caithfidh gach duine a chuid féin a íoc.

Bronntanais, Bronntanais agus “Cuimhneacháin”

Dáileadh bronntanas, bronntanas agus cuimhneachán ar oifigigh phoiblí, fiú ó íseal

luach, ag Stiúrthóirí Grúpa agus Fostaithe 目標 新聞. Féadfaidh an chuideachta, áfach, go hinstitiúideach,

táirgí agus cuimhneacháin na cuideachta a thairiscint, gan aon luach tráchtála, i gcomhthéacs a

cur chun cinn agus margaíocht.

Cé gur cosúil go bhfuil an cleachtas coitianta, is féidir le húdaráis phoiblí é a léirmhíniú

buntáiste míchuí agus dá bhrí sin ba cheart é a sheachaint.

Gníomhairí Airgid agus Poiblí

Ní féidir leat iasacht a dheonú ar mhaoin shochorraithe nó dochorraithe, urrúis nó aon chineál de a sholáthar

i bhfabhar nó lamháltas airgeadais do ghníomhairí poiblí, i gcomhthéacs gníomhaíochtaí institiúideacha

na cuideachta, cibé acu ina shaol príobháideach, ag urramú ciorcail theaghlaigh phríobháideacha agus chairdeas. IS

ar ndóigh má tá gaol nó dlúthchara agat atá ina ghníomhaire poiblí is féidir leat cabhrú leis

go heisceachtúil nuair is gá. Is é an riail go bhfuil sé seo nasctha go hiomlán le do

caidreamh pearsanta agus ní do ghairm. Uaireanta, b’fhéidir nach mbeadh an scaradh seo an-soiléir. Mar sin smaoineamh

go han-mhaith agus iarr treoir ó do dhaoine uachtaracha i gcónaí.

An rud céanna maidir le seirbhísí in aisce a sholáthar do sheirbhísigh phoiblí agus ranníocaíochtaí le

páirtithe polaitiúla.

Sochar pearsanta Gníomhairí Poiblí

Ní féidir leat go pearsanta dul i bhfabhar ná oifigigh phoiblí, gníomhaireachtaí poiblí nó páirtithe a chur chun cinn

iriseoirí, imeachtaí arna reáchtáil nó urraithe ag an nGrúpa nó ag aon duine eile

fhoirm! Is é sin le rá nár cheart údarás poiblí áirithe a mholadh i gcúrsaí, go díreach,

nó go hindíreach trína n-éachtaí i ngníomhaireachtaí poiblí.

Ar ndóigh, níor cheart go gcuirfeadh sé seo bac ar shaoirse cainte agus ar an bpreas. Gníomhartha bainistíochta poiblí, go maith

agus olc, is féidir agus ba chóir a thuairisciú agus tá línte eagarthóireachta feithiclí an ghrúpa saor in aisce

a gcuid tuairimí a chur in iúl. Tá moladh difriúil ó mholadh nó cur chun cinn.

5. Cad is féidir a tharlóidh?

Má dhéanann duine gníomh díobhálach i gcoinne riarachán poiblí, déanfaidh an Grúpa 目標 新聞 is féidir fíneáil a ghearradh air

luachanna idir 0,1% agus 20% de d’oll-díolacháin don bhliain airgeadais seo caite. Is féidir leat teacht ar

luach an-ard! Agus sa bhreis ar an bhfíneáil, sa réimse sibhialta, d’fhéadfadh go gcinnfear aisíocaíocht a dhéanamh

caillteanais, caillteanais sócmhainní agus luachanna, toirmeasc ar iasachtaí a fháil ó aonáin phoiblí agus fiú

fiú gníomhaíochtaí a chur ar fionraí agus díscaoileadh éigeantach an aonáin dhlíthiúil.

Caithfidh an t-eintiteas dlíthiúil ciontaithe sliocht den chinneadh ciontaithe a fhoilsiú i nuachtán

cúrsaíocht agus ar a shuíomh Gréasáin féin. Do go leor cuideachtaí atá i mbaol

tá íomhá i bhfad níos measa ná riosca airgeadais a ghlacadh. Ach an duine aonair a thugann tiomantas d’éinne

is féidir leis na gníomhartha seo iarmhairtí a ngníomhartha a fhulaingt freisin. Go hinmheánach, d’fhéadfadh sé fulaingt, ar son

mar shampla, na smachtbhannaí dá bhforáiltear sa reachtaíocht saothair, is é sin, an rabhadh, an fionraí agus fiú

dífhostú ar chúis. Más tríú páirtí é, féadfaidh sé a chonradh a fhoirceannadh agus a bheith

ionchúiseamh go sibhialta.

Ina theannta sin, is féidir leis an duine a dhéanann gníomh éillithe fulaingt i gcónaí don choiriúil agus

gníomhartha sibhialta.

6. Cad a tharlaíonn má fhaighim amach?

Caithfidh tú rabhadh a thabhairt! An grúpa 目標 新聞 ag brath ar chomhoibriú a chomhoibrithe chun é a aithint

aon ghníomhartha éillithe a d’fhéadfadh tarlú i do ghníomhaíocht ghnó. Má aimsíonn tú nó

a bheith amhrasach faoi aon cheann de na cleachtais atá toirmiscthe leis an gCód Eitice agus Iompair, is féidir leat

Cainéil Inmheánacha Cumarsáide Ombudsman. Tá bealaí ann chun neamhrialtachtaí a thuairisciú:

i. Ríomhphost - seol ríomhphost chuig [Ríomhphost chosaint] Inis dúinn cad é atá i gceist

agus tabhair mionsonraí ar gach a bhfuil ar eolas agat nó a bhfuil amhras ort

ii. Inlíon - rochtain a fháil ar an nasc "Déan Teagmháil Linn" atá ar fáil ar an inlíon agus roghnaigh an t-ábhar

“Ombudsman Inmheánach”.

NÁ BÍODH FAITÍOS ORT! An grúpa 目標 新聞 geallann sé díoltas a sheachaint ar fhostaithe a

neamhrialtachtaí a dhéantar ina ngníomhaíocht ghnó a chur in iúl. I ndeireadh na dála, is féidir leat

neamhrialtachtaí a thuairisciú gan ainm. Ar ndóigh, sa chás seo, beidh na himscrúduithe níos mó

deacair, ach déanfaimid ár ndícheall ionas go bhfaighfear amach na fíricí agus go bhfuil na ciontóirí féideartha

breithníodh.